fbpx

Диагностика на повреди с лаптопи и компютри

Диагностика на PC и настолни компютри

Целта на всяка диагностика на лаптоп и компютър е да се провери състоянието на техниката и да се намерят проблемите, които са причинили неизправност.  Диагностиката на лаптопи и компютри  се прави по различни методи. Преди да се пристъпи обаче към хардуерна диагностика е важно да се изключат всички софтуерни проблеми. Те може да са свързани и са най-често причинени от вируси, неподходящи драйвери или от неподходящо инсталиран софтуер на компютъра. На практика по-често проблемите с компютри са предимно софтуерни. Те са много и различни. Най-лесния и същевременно най-сигурен начин за разрешаване на софтуерни проблеми е преинсталирането на операционната система.

Хардуерна диагностика на компютри.

Диагностика посредством тестващ и системен софтуер.

тест на рам паметтаТова е най-често използвания метод за проверка на техниката и в частност компонентите. С помощта на професионални тестове може да се проверят твърдия диск, рам паметта, дъното, видеокартата.  Предимство на метода е високата коректност на получената информация. Недостатък е голямата продължителност и загубата на ценно време. Диагностични програми са например memtest86, pc-check, Hard Disk Sentinel, AIDA64 и други. Тестовия софтуер е насочен към търсене и/или фиксиране на грешки за определени компоненти. Също се замерват стойности, температури, волтаж и други.

Диагностика на компютри по метода на изключване

софтуерна диагностика на компютриКакто знаете компютрите са съставени от отделни компоненти и платки, които са асемблирани в последствие в компютърна система. Принципа на изключването представлява подмяна на тези компоненти с последващ тест на системата. Казано на прост език „ако не е това, значи е друго.“ Сменят се платки и отделни компоненти, като рам, видеокарта, захранващ блок, мрежова карта и други докато проблема не се разреши и системата не тръгне както трябва. Метода се отличава с бързина и ниска прецизност. При този оглед компютърния специалист се осланя по-скоро на професионалния си опит и усет към проблема. Метода на изключване е подходящ за бърза диагностика, когато не разполагаме с достатъчно време, за да направим всички хардуерни тестове.  Обикновено добрия специалист умее бързо да се ориентира и да намери къде точно се крие проблема.

Визуална диагностика на платката

диагностика на лаптоп с лупаТова е метод, при който с помощта на лупа или микроскоп внимателно се прави преглед на компонентите на електронните платки на компютъра. Така бързо може да бъдат забелязани с просто око проблеми, свързани с различни компоненти, като кондензатори, чипове и други. Изисква се добър професионален опит на специалиста провеждащ огледа. Той трябва да е в състояние да забележи дори съвсем микроскопични изменения във вида на електронните компоненти на дънната платка, видеокартата, платки в захранването на компютъра.

Преглед на лаптопи и преносими компютри.

диагностика на лаптоп с мултицетЛаптопите се диагностицират подобно на настолните машини. Особеното при тях е по-трудното разглобяване и детайлен оглед. Поради микроскопичните размери на елементите диагностиката, а също и ремонта на лаптоп е многократно затруднен. Често при лаптопите се налага замерване с мултицет. Лаптопите се нуждаят от особени грижи. Добре е веднъж годишно да се профилактират и почистват.